Dự án đường đua công thức 1 Hà Nội

Dự án Đường đua công thức 1 Hà Nội (F1)
Chủ đầu tư Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (Vingroup)
Công việc Cung cấp ống nhựa xây dựng hệ thống Cơ điện Hạ tầng
Địa điểm Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội